Tootjaorganisatsioonid

Eesti Toiduainetööstuse liitudest on suuremad ja mõjukamad alltoodud organisatsioonid.

Eesti Toiduainetööstuse Liit

www.toiduliit.ee

Toiduliidu missioon on toetada ja edendada Eesti toiduainetööstust ja majandust ning aidata kaasa liikmetele soodsa ja sobiva tasakaalustatud eetilise ärikeskkonna kujundamisele.
Liikmeid on kokku 40, 36 ettevõtet ja 4 erialaliitu.
Teostatakse turu- ja tarbijauuringuid.
 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

www.epkk.ee

EPKK eesmärk oma teenuste kaudu toetada Eesti tootjate ja töötlejate vahelist koostööd, põllumajandussaadustega kauplemist nii sise- kui ka välisturul ning esindada oma liikmeskonda erinevates struktuurides nii kodu- kui välismaal.